Intelektualna svojina

Posebnu, nematerijalnu grupu reursa preduzeća FKL čini intelektualna svojina, u vidu odgovarajuće razvojne i konstrukciono-tehnološke dokumentacije o proizvodima.
Ona nastaje sposobnošću velikog broja inžinjera koji svakodnevno rade na osvajanju novih proizvoda. FKL poseduje i Laboratoriju za ispitivanje kotrljajnih ležaja i u okviru nje ispitivanje veka trajanja proizvoda i simulaciju eksploatacionih uslova. FKL stavlja znake usaglašenosti na svoje proizvode (CE znak). Sva svoja saznanja je zaštitio i patentom.