Kontekst organizacije

EKSTERNI KONTEKST FKL-a

Preduzeće FKLse u realizaciji svojih poslovnih procesa oslanja na saradnju sa eksternim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama, od kojih se izdvajaju:

  • Kupci,

  • Dobavljači,

  • Nadležne državne institucije i

  • Poslovne banke, kao partneri u poslovanju,

NAJVAŽNIJI KUPCI : SKF Massa, LLC FKL RUS, FKL POLSKA, LTD FKL Ukraine, Greenland, FKL Czech, JSC Tehnika Service, Knorr Bremse, Rodamientos Josmar, Kastel Trans, Tenej .

 

NAJVAŽNIJI DOBAVLJAČI : TMK Artrom, Rusija (cevi), Global Supply, Slovačka (cevi),

Thyssen Krupp, Indjija (čelik), Kovin trade, Beograd (čelik),

Metaling, Bela Crkva (čelik), Atenic, Čačak (čelik),

FAM AD, Kruševac (ulja i maziva), JSC Technica, Rusija (odlivci)

PPT Zaptivni elementi, Trstenik (zaptivni elementi),

Szegedi Ontode, Mađarska (odlivci), Ferro Preis, Hrvatska (odlivci),

RS Metali, Hrvatska (odlivci), Tsubaki Hoover, Poljska (kuglice),

Unis tok, BiH (otkovci), Proleter, Arilje (otkovci), Zastava kovačnica (otkovci),

Wenzhou Aolang, Kina (sedla za pritezanje), Suzhou Tenaite, Kina (Zaptivni elementi)

 

INTERNI KONTEKST FKL-a

Organizacija poslovanja FKL-a se neprekidno menja radi odgovora na promene, odnosno kretanja na tržištu. Stalna težnja FKL je očuvanje i proširenje tržišta, te održavanje korektnog i profesionalnog odnosa prema kupcima.

Preduzećem upravlja direktor, direktori sektora upravljaju sektorima, a službama upravljaju rukovodioci službi. Neposredne odgovornosti za procese su delegirane na direktore sektora i šefove pogona i službi (vlasnike procesa).

Detaljne obaveze, odgovornosti i ovlašćenja svih zaposlenih u FKL su određene dokumentom Pravilniko organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka kao i pojedinačnim ugovorima o radu sa svim zaposlenima.

U cilju obezbeđenja visokog stepena koordinacije rada svih delova FKL na principima timskog rada, uspostavljen je operativni stručno-upravljački organ za nadzor nad funkcionisanjem Sistema menadmenta kvalitetom (QMS), Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS) - Odbor za integrisane sisteme menadžmenta , koga čine, generalni direktor, vlasnici procesa i predstavnik rukovodstva za integrisane sisteme menadžmenta.

 

sema-strukture-obezbedjenja-qms-ems-ohsas-i-ts


Vrh