Politika kvaliteta

1. KUPAC KAO PRIORITET
FKL - rukovodstvo i svi zaposleni su orijentisani na obezbeđenje zadovoljstva i trajnog poverenja svojih kupaca, visokim kvalitetom proizvoda, a posebno proizvoda namenjenih za primenu u automobilskoj industriji, uvek i u potpunosti ispunjavajući njihove zahteve.

2. KVALITET KAO PRIORITET
Shvatajući pojam kvalitet kao osnovnu, sveobuhvatnu karakteristiku proizvoda i svih poslovnih procesa i kao najvažniji faktor uspešnosti na tržištu, a posebno na specifičnom tržištu automobilske industrije, FKL je, na osnovu inovativnog prilaza i težnje ka izvrsnošću u svom području rada, izgradio i stalno unapređuje:

  •  svest svih zaposlenih o odgovornosti za kvalitet, kao neprikosnovenoj težnji za stalno ispunjavanje zahteva kupaca i zahteva svih pslovnih procesa u preduzeću,
  •  kriterijume i merila kvaliteta sadržane u najvišim standardima kvaliteta svih proizvoda, a posebno proizvoda namenjenih za primenu u automobilskoj industrijii, inovativnosti u radu, efikasnosti i efektivnosti procesa i osposobljenosti i odgovornosti zaposlenih za kvalitetnu i blagovremenu realizaciju procesa u kojima rade,
  • sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001 i IATF 16949, kao osnovu upravljanja prema ciljevima kvaliteta, planiranja, kontrole, stalnog preispitivanja i unapređenja procesa.

3. PARTNERSKI ODNOSI
FKL ostvaruje i stalno razvija partnerske odnose sa kupcima proizvoda i dobavljačima, dajući poseban značaj njihovom integritetu i međusobnom komuniciranju.

4. SOPSTVENA ODGOVORNOST I ZNAČAJ PREDUZEĆA
Aktivnim, planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih ljudskih i infrastrukturnih resursa, FKL teži da održi i poveća dostignuti, konkurentni nivo kvaliteta, uz minimalne troškove procesa. Doprinosom ukupnom razvoju uže sredine i zadovoljavanjem svih potreba šire okoline, FKL gradi sopstveni imidž i teži da uvek bude korporativno odgovoran član društva.

5. ZNAČAJ POJEDINCA
FKL realizuje programe stalnog obrazovanja, obuke i usavršavanja i motivacije zaposlenih koji, odgovarajućim ličnim i stručnim razvojem u sopstvenim područjima rada i u oblasti metoda i tehnika unapređenja kvaliteta, te postizanjem visokih standarda i odgovornošću u radu, pružaju puni doprinos unapređenju procesa. Rukovodstvo FKL razvija i održava klimu posvećenosti kvalitetu, međusobnoj saradnji, uvažavanju i poverenju, a posebno pripadnosti kolektivu, zasnovanu na timskom radu u procesima.

Rukovodstvo FKL stalno preispituje politiku kvaliteta i efikasnost svojih resursa u cilju stalnog unapređenja kvaliteta proizvoda, procesa i poslovanja.

 
 
 


Vrh