IGLIČASTI LEŽAJEVI

Namenjeni su za ugradnju na mestima gde se traži velika radijalna nosivost uz malu ugradbenu visinu.
Igličasti ležaji se ugrađuju sa ili bez unutrašnjeg prstena i sa punim nizom iglica što povećava nosivost ležajeva.

igličasti ležajevi