CILINDRIČNO VALJKASTI LEŽAJEVI

Njihova namena je na mestima gde se traži veća radijalna nosivost, aksijalna prilagodljivost usled netačnosti izrade i temperaturnih dilatacija a gde se ne traži prenošenje aksijalnih opterećenja.
Izrađuju se u normalnoj izvedbi, ojačanoj “E” izvedbi i sa punim nizom valjčića za najteža opterećenja.

cilindrično valjkasti ležajevi