Društvena odgovornost

Biti društveno odgovoran jedini je ispravan način ponašanja u modernom svetu, jer zajedno moramo svet učiniti boljim.

Korporativna društvena odgovornost je u savremenoj poslovnoj praksi poslovnog sveta izuzetno važan segment delovanja, a mnogim kompanijama društveno odgovorno poslovanje predstavlja  jedan od  strateških ciljeva, obzirom da one u značajnoj meri snose odgovornost za dešavanja i aktivnosti od šireg društvenog značaja.

U nastojanju da doprinesu rešavanju problema društvene zajednice u kojoj obavljaju svoju poslovnu aktivnost, kompanije sprovode različite korporativne društvene inicijative. Kako bi što uspešnije koristile mnogobrojne prednosti negovanja društveno odgovornog ponašanja, kompanije moraju da afirmišu svoje ideje i osećanja brige za probleme drugih i promovišu sve aktivnosti na njihovom rešavanju. Izuzetno je važno da obezbede potpunu transparentnost svoje posvećenosti širim društvenim interesima, pa je u tom cilju vrlo pogodno intenzivnije korišćenje web sajtova. Ova promotivna uloga web sajta omogućava prezentaciju relevantnih informacija o sprovedenim društvenim akcijama, a pogodna je i za pružanje korisnih obaveštenja o svim drugim oblicima promovisanja društvenog angažovanja kompanija.

FKL je kompanija koja u potpunosti prepoznaje značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja i nastoji da ukupnom etikom svog poslovanja ostvari poziciju poštovanog člana društvene zajednice kojoj pripada. Društveno odgovorno ponašanje FKL je usvojio kao poslovni princip koji ostvaruje kroz dijalog sa zainteresovanim stranama, kvalitet proizvoda i usluga koje pruža, razvoj zaposlenih, očuvanje životne sredine i odnose sa društvenom zajednicom.

 

Dijalog sa zainteresovanim stranama

Kao društveno odgovornoj kompaniji za FKL je izuzetno važno da sa svim zainteresovanim stranama uspostavi stalnu komunikaciju i transparentan odnos koji karakterišu poverenje, partnerstvo i produktivan i otvoren dijalog.

Informacije su od posebne važnosti za poslovanje, zbog toga konstantno unapređujemo sistem aktivne komunikacije na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama.

Negujemo stalan i efikasan dijalog sa državnim organima i svojim stručnim mišljenjem i stavovima, aktivno učestvujemo u rešavanju pitanja koja utiču na postizanje relevantnog  okvira i dostizanje određenih standarda koji se tiču metaloprerađivačke industrije.

Kao  akcionarsko društvo, FKL posebnu pažnju posvećuje akcionarima. U tom smislu  je uspostavljen mehanizam i procedure za sprečavanje i rešavanje potencijalnih problema između akcionara i Kompanije, čime se unapređuje saradnja.

U odnosima sa poslovnim partnerima trudimo se da negujemo visoku etiku i transparentnost, kao i da se uz olakšane procedure ostvare najviši profesionalni standardi.

Šira javnost i lokalno stanovništvo opština i gradova u kojima poslujemo (Temerin i Višegrad), takođe su jedna od ciljnih grupa u procesu komunikacije. Stoga smo u stalnom dijalogu sa predstavnicima lokalnih vlasti.

Dodatni alati, koji značajno olakšavaju komunikaciju FKL-a sa partnerima i drugim zainteresovanim stranama, te istovremeno unapređuju kvalitet odnosa kompanije i okruženja su i učešće predstavnika FKL na različitim sajmovima u Srbiji i inostranstvu.

Kompanija  gradi sistem dijaloga između predstavnika poslovne zajednice, državne vlasti i lokalne samouprave na osnovu razumnog balansa između interesa poslovanja, države i društva.

Ključne grupe sa kojima FKL sarađuje, bilo preko udela u vlasništvu, bilo preko sporazuma o saradnji ili druge vrste zajedničkih interesa su:

  • zaposleni
  • akcionari
  • sindikati
  • državni organi
  • potrošači
  • stanovništvo regiona
  • lokalne vlasti
  • poslovni partneri – dobavljači i kupci
  • poslovni partneri – kompanije sa kojima FKL ima zajednička ulaganja
  • društvene organizacije