Bezbednost i zdravlje na radu

 

Priroda poslovanja u FKL-u zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

U FKL-u briga o zdravlju i bezbednosti radnika je jedno od osnovnih načela, jer su samo zdravi i bezbedni radnici produktivni radnici.  Takođe,  u primeni je standard  SRPS OHSAS 18001, odnosno sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbenošću na radu.

FKL je uspostavio OHSAS sistem upravljanja da bi eliminisao ili barem sveo na minimum rizik za zaposlene i lica koja se zateknu u FKL-u, i zbog toga primenjuje, održava i permanentno poboljšava  sistem upravljanja.

Identifikovanim opasnostima i upravljanjem rizikom  obezbeđuje se zdravije i sigurnije radno okruženje i smanjuje mogućnost nastanka incidenta i narušavanja zdravlja zaposlenih.

Osnovni cilj koji je FKL postavio je bez povreda na radu. Ovaj cilj još nije postignut, ali je u poređenju  sa ranijim periodima,  broj povreda znatno smanjen, a nivo bezbednosti u znatnoj meri povećan.pvrede

Forsiranjem stalne obuke i kontrole,  kao i neprestanog kontakta sa zaposlenim, identifikuju se nove opasnosti i odmah primenjuju korektivne mere, kako bi se rizik doveo pod kontrolu. Za svaku novu uočenu opasnost ili štetnost, vrši se procena rizika.

Za sve proizvodne radnike obezbeđuje se lična zaštitna sredstva i oprema, koja se nakon oštećenja odmah zamenjuju.

Periodično se sprovode pregledi mašina i opreme od strane ovlašćenih institucija, kao i uslovi radne okoline. Na opremu – mašine se ugrađuju zaštitne naprave i zaštitne blokade, koje sprečavaju prilaz opasnoj zoni ili zaustavljaju rad pokretnih delova, tako da se povreda može desiti samo grubom nepažnjom poslužioca.

Novonabavljena oprema pušta se u rad serijske proizvodnje, tek nakon pregleda od strane ovlašćene institucije.