Odgovornost prema društvu i zajednici

 

Odgovornost prema društvu i zajednici predstavlja strateško opredeljenje FKL-a. FKL učestvuje u promociji društveno važnih projekata, povezuje privredu i društvo, podstiče solidarnost i zajedništvo i stvara partnerske odnose kako bi omogućio bolju budućnost društvu i zajednici.

Posebno naglašavamo značaj privrednog subjekta za privredni razvoj Opštine i regiona, koje se ogleda u sledećem:

 • FKL Temerin je najveći i najznačajniji privredni subjekt na području Opštine Temerin,
 • Zapošljavamo  najveći broj ranika u Opštini (trenutno 650),
 • Značajan doprinos prihodima  Budžeta Opštine FKL daje kroz:
  • Porez na zarade,
  • Porez na imovinu,
  • Komunalne takse,
  • Godišnje naknade za motorna vozila i sl.,
  • Naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta,
  • Porez na zemljište,
  • Lokalni mesni samodoprinos na zarade zaposlenih,
  • Itd.
 • FKL značajno utiče na prihode i zapošljavanje lokalnih malih i srednjih preduzeća, jer nabavlja od njih repromaterijal, razne komponente, potrošni materijal i robu, 
 • Isto tako radnici FKL-a svoju zaradu troše uglavnom u lokalniom trgovinskom  i uslužnom sektoru,
 • Poseban značaj imaju donacije i sponzorstvo FKL-a sportskim, kulturnim, privrednim, humanitarnim, nevladinim i drugim organizacijama i asocijacijama,
 • Zapošljavanje novih 150 radnika u poslednje dve godine je multiplikovalo gore navedene efekte  na privredni razvoj Opštine Temerin.

 

Analiza efekata poslovanja FKL-a na ekonomski, društveni, socijalni i politički kontekst u RepubliciSrbiji, ukazuje na  svoju punu društvenu i ekonomsku opravdanost, koja se manifestuje u sledećem:

 • proizvodnja FKL-a ima karakter dominantno izvozne orijentacije, što ima uticaja na smanjivanje trgovinskog i platnog deficita zemlje,
 • supstitucija uvoznih ležajeva, takođe ima uticaja na smanjivanje trgovinskog i platnog deficita zamlje,
 • 65% nabavke repromaterijala je iz domaćih izvora, čime  se neposredno utiče na zapošljavanje domaćih kapaciteta za proizvodnju otkivaka, odlivaka, limova, ulja i maziva, pomoćnog materijala i raznog drugog materijala koji se koristi kod  proizvodnje kotrljajućih ležajeva i kardana,
 • Uplata poreza,  doprinosa, carina, taksa, akciza, kao i raznih drugih davanja u Budžet Republike Srbije i APV.