Odgovornost prema zaposlenima

Zaposlenima u FKL-u obezbeđen je visok stepen socijalne zaštite, koji je regulisan Kolektivnim ugovorom.

FKL, kao društveno odgovorna kompanija, podržava slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, tako da je i ključni socijalni partner rukovodstva reprezentativni sindikat zaposlenih.

U okviru odgovornosti prema svojim zaposlenima rukovodstvo Kompanije je, zajedno sa Sindikalnom organizacijom preduzeća, 24. maja 2010. godine usvojilo novi Kolektivni ugovor FKL-a koji odgovara svim zahtevima Zakona o radu Srbije i savremenog tržišta rada. Pored prava garantovanih Zakonom, dokument predviđa i dodatne socijalne pogodnosti za zaposlene u FKL-u, usklađene sa savremenim međunarodnim standardima. Kolektivni ugovor se primenjuje na sve zaposlene radnike FKL-a i istim su definisani svi benefiti za zaposlene sa punim radnim vremenom.

Kolektivnim ugovorom se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Fabrici FKL Temerin, kao i međusobni odnosi učesnika ovog Kolektivnog ugovora, kao što su:

 • uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • obrazovanje  stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • radno vreme
 • odmori i odsustva
 • godišnji odmor
 • odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo)
 • zaštita zaposlenih
 • zarade, naknade zarada i druga primanja
 • naknada troškova 
 • naknada za topli obrok
 • naknada za prevoz na posao
 • druga primanja
 • ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih
 • odredbe o štrajku
 • itd.