Sistem menadžmenta

Procesi u preduzeću FKL su podržani dokumentovanim informacijama u okviru uspostavljnog jedinstvenog, Integrisanog sistema menadžmenta, koji dokumentaciono objedinjuje:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS),

 • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) i

 • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).

  SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM I NJEGOVI PROCESI

  Obezbeđenje kvaliteta proizvoda i poslovnih procesa u preduzeću FKL je zasnovano na procesnom prilazu u upravljanju, pri čemu su identifikovani i realizuju se svi procesi neophodni za funkcionisanje integrisanih sistema menadžmenta (QMS, EMS i OHSAS). Identifikovano je ukupno 20 procesa u FKL koji su razvrstani u sledeće kategorije:

  • UP – UPRAVLJAČKI PROCESI:

   • UP 1 - Planiranje, upravljanje i nadzor nad poslovanjem (proces vođenja organizacije),

   • UP 2 - Upravljanje ljudskim resursima,

   • UP 3 - Ekonomsko – finansijski procesi,

   • UP 4 - Primena sistema menadžmenta (ISM ) - performanse procesa,

   • UP 5 - Pravno regulisanje poslovanja,

   • UP6 - Zaštita životne sredine,

   • UP7 - Zaštita zdravlja i bezbednost na radu;

  • OP – OSNOVNI PROCESI:

  • OP 1 - Prodaja i marketing,

  • OP1.1 - Prodajna i unutrašnja logistika,

  • OP 2 - Planiranje realizacije proizvoda,

  • OP 2.1 - IT podrška poslovanju,

  • OP 3 – Nabavka,

  • OP 3.1 - Upravljanje energentima, opasnim materijalima i otpadom,

  • OP 4 - Procesi projektovanja i razvoja proizvoda,

  1. OP 5 – Proizvodnja,

  2. OP 5.1 - Razvoj procesa proizvodnje,

  3. OP 6 - Upravljanje infrastrukturom i radnom sredinom,

  4. OP 7 - Upravljanje kvalitetom,

  5. OP 7.1 - Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom;

  • PP – PROCES POBOLJŠAVANJA:

  • PP 1 - Upravljanje poboljšanjima.

  Dokumentovanim informacijama Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u okviru Integrisanih sistema menadžmenta preduzeća FKL su:

  • identifikovani svi procesi koji utiču na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća FKL,

  • uspostavljene sve neophodne dokumentovane informacije za efikasno funkcionisanje sistema – procedure, uputstva i zapisi,

  • utvrđeni resursi za funkcionisanje procesa i obezbeđenje kvaliteta procesa - dokumentacioni, ljudski i infrastrukturni i

  • definisane aktivnosti, obaveze i odgovornosti rukovodstva preduzeća i svih zaposlenih - za kvalitet proizvoda i procesa.

  U tabeli 1. prikazani su svi procesi, njihove osnovne aktivnosti i naznačeni vlasnici procesa i procedura kojom je opisan način realizacije odgovarajućeg procesa.

  Tabela 1: Prikaz osnovnih elemenata procesa u FKL

  Upravljački procesi

  Osnovne aktivnosti

  Vlasnik procesa

  Procedura

  UP 1

  Planiranje, upravljanje i nadzor nad poslovanjem

  • Strategija poslovanja

  • Poslovno planiranje

  • Realizacija politike, ciljeva i planova poslovanja

  • Plan reagovanja na nepredviđene situacije

  • Interno i eksterno komuniciranje

  Generalni direktor

  Q02KOR07

  UP 2

  Upravljanje ljudskim resursima

  • Upravljanje ljudskim resursima

  • Zadovoljstvo zaposlenih

  • Obuka zaposlenih

  • Informisanje zaposlenih

  Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

  Q02SLR01

  UP 3

  Ekonomsko – finansijski procesi

  • Upravljanje finansijskim resursima

  • Knjigovodstvo

  • Računovodstvo

  • Planiranje i analiza poslovanja

  Direktor Sektora komercijale i finansija

  Q02FIN04

  UP 4

  Primena sistema menadžmenta - Performanse procesa

  • Dokumentovanje integrisanih sistema menadžmenta

  • Interne provere funkcionisanja QMS

  • Interne provere funkcionisanja EMS

  • Interne provere funcionisanja OHSAS

  • Merenje i analiza performansi procesa

  Predstavnik rukovodstva za ISM

  Q02KOR05

  UP 5

  Pravno regulisanje poslovanja

  • Pravno regulisanje poslovanja

  • Upravljanje dokumentima spoljnog porekla

  • Upravljanje zapisima

  Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

  Q02SPOP01

  UP 6

  Zaštita životne sredine

  • Planiranje zaštite životne sredine i realizacija opštih i posebnih ciljeva i programa

  • Definisanje i realizacija korektivnih mera

  Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

  E02KOR02

  UP 7

  Zaštita zdravlja i bezbednost na radu

  • Planiranje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i realizacija opštih i posebnih ciljeva i programa

  • Definisanje i realizacija korektivnih mera

  Direktor Sektora upravljnja ljudskim resursima

  OH02KOR0

   

  Osnovni procesi

  Osnovne aktivnosti

  Vlasnik procesa

  Procedura

  OP 1

  Prodaja i marketing

  • Istraživanje tržišta

  • Planiranje prodaje

  • Preispitivanje zahteva kupca, izrada ponude, ugovaranje, preispitivanje i izmene ugovora

  • Merenje zadovoljstva korisnika

  • Odnosi s javnošću

  Direktor Sektora komercijale i finansija

  Q02KOM01

  OP 1.1

  Prodajna i unutrašnja logistika

  • Prodajna logistika

  • Spoljni i unutrašni transport - rad voznog parka

  • Skladištenje ulaznih roba, skladištenje, pakovanje i isporuka proizvoda

  Direktor Sektora komercijale i finansija

  Q02KOM17

  OP 2

  Planiranje realizacije proizvoda

  • Planiranje proizvodnje

  • Nadzor nad realizacijom proizvodnje

  • Analiza izvršenja planova proizvodnje

  Direktor Sektora proizvodnje

  Q02PRO01

   

   

   

   

  Osnovni procesi

  Osnovne aktivnosti

  Vlasnik procesa

  Procedura

  OP 2.1

  IT podrška poslovanju

  • Projektovanje IS

  • Uvođenje i održavanje IS

  • Nabavka i održavanje IT opreme

  Direktor sektora UIS

  Q02UIS01

  OP 3

  Nabavka

  • Nabavka roba i usluga

  • Ocennjivanje i izbor isporučilaca

  • Kooperacija

  Direktor Sektora komercijale i finansija

  Q02KOM03

  OP 3.1

  Upravljanje energentima, opasnim materijalima i otpadom

  • Skladištenje i čuvanje energenata i opasnih materijala

  • Rukovanje i transport energenata i opasnih materijala

  • Rukovanje otpadom

  Direktor Sektora komercijale i finansija

  E02KOR06

  OP 4

  Procesi projektovanja i razvoja proizvoda

  • Planiranje projekata razvoja proizvoda

  • Upravljanje projektima razvoja proizvoda

  • Verifikcija i validacija razvoja proizvoda

  • Izmene projekata razvoja proizvoda

  • Poboljšavanje procesa razvoja proizvoda

  Direktor Sektora razvoja

  Q02RAZ01

  OP 5

  Proizvodnja

  • Realizacija procesa proizvodnje

  • Realizacija faza/operacij u proizvodnji, skladištenje, rukovanje i međuoperacioni transport proizvoda u procesu proizvodnje

  • Identifikacija i sledljivost proizvoda

  Direktor Sektora proizvodnje

  Q02PRO02

  OP 5.1

  Razvoj procesa proizvodnje

  • Razvoj proizvodnih tokova

  • Izrada tehnološke dokumentacije

  • Poboljšavanje procesa proizvodnje

  Direktor Sektora razvoja

  Q02RAZ03

  OP 6

  Upravljanje infrastrukturom i radnom sredinom

  • Održavanje tehnološke opreme

  • Održavanje infrastrukture

  • Upravljanje radnom sredinom

  Direktor Sektora proizvodnje

  Q02ODR01

  OP 7

  Upravljanje kvalitetom

  • Prijemno kontrolisanje

  • Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa

  • Završno kontrolisanje i ispitivanje

  • Upravljanje neusaglašenim proizvodom

  Direktor sektora upravljanja kvalitetom

  Q02SUK07

  OP 7.1

  Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom

  • Upravljanje kontrolnom, mernom i ispitnom opremom

  • Analize mernih sistema

  • Eksterno i interno etaloniranje

  Direktor sektora upravljanja kvalitetom

  Q02SUK10

   

  Proces poboljšavanja

  Osnovne aktivnosti

  Vlasnik procesa

  Dokument

  PP 1

  Upravljanje poboljšavanjima

  • Analize efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta

  • Korektivne i preventivne mere

  • Analiza i primena inovacija i korisnih predloga

  Predstavnik rukovodstva za ISM

  Q02SUK21


  Vrh