Ugradnja i održavanje kardana

UPUTSTVA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, UGRADNJU I ODRŽAVANJE KARDANSKIH VRATILA

Transport i skladištenje

Kardansko vratilo treba transportovati u horizontalnom položaju, tako da se onemogući razdvajanje dela sa ožljebljenim vratilom od dela sa ožljebljenom čaurom. Kardansko vratilo preporučljivo je skladištiti u horizontalnom položaju po mogućnosti u odgovarajućim držačima.

Ugradnja i održavanje:

•  Maksimalna dužina kardana

0

Crtež: Maksimalna dužina kardana

gde je:

L z,min -dužina kardana u sabijenom stanju

L T -dužina teleskopiranja

Optimalna radna dužina je kad se kardansko vratilo razvuče za

1/3 do 1/2 dužine teleskopiranja.

•  Pre ugradnje prirubnice kardanskog vratila očistiti od sredstva za konzerviranje, ostataka farbe i nečistoća.

•  Proveriti pozicije vila (1) i markirne strelice(2) prema zahtevima na crtežu.

•  Proveriti maksimalno dozvoljeno radijalno i aksijalno bacanje priključnih prirubnica.

Crtež: Maksimalno dozvoljeno radijalno i aksijalno bacanje priključnih prirubnica

X-aksijalno bacanje max 0,05mm

Y-radijalno bacanje max 0,05mm

•  Zglob kardanskog vratila ne zakretati polugom da se ne bi ošteteili zaptivači i mazalice.

•  Navoj vijaka za vezu ovlaš nauljiti.

•  Vijke za vezu ravnomerno pritezati odgovarajućim momentom prema tabeli.

vijak

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

Nm

8,5

14

35

69

120

190

295

405

580

780

•  Kardanska vratila koja su bila uskladištena duže od 6 meseci podmazati pre puštanja u rad. Pritisak podmazivanja maksimalno 15 bara.

•  Zglobove i teleskopske spojeve kardanskih vratila redovno
podmazivati prema sledećoj tabeli.

Upotreba
Peroid podmazivanja zgloba
Peroid podmazivanja teleskopskog spoja

- Teretna vozila za dugolinijski transport

- Autobusi za dugolinijski prevoz

- Teretna vozila za gradski prevoz

25000 km

6 meseci

12500 km

3 meseca

- Teretna vozila za gradski prevoz

- Gradski autobusi

- Šinska vozila

- Građevinska vozila

- Vozila za poljoprivredu i šumarstvo

- Vojna vozila

- Terenska vozila

10000km

3 meseca

5000km

1,5 meseci

- Industrijske mašine (željezare, papirna industrija itd.)
1 do 3 meseca
1 do 2 meseca

U slučaju da kardansko vratilo radi u izuzetno lošim uslovima (ekstremne temperature, agresivna sredina, velika izloženost prašini ili vodi) intervale podmazivanja treba skratiti.


Vrh