Misija, vizija i ciljevi FKL-a

 Misija

Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahteva kupca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda, čija izrada ne narušava životnu sredinu. Orjentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, proširenja asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Otvorenost za sve zainteresovane strane - kupce, dobavljače i zaposlene. Dostizanje izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanje pozicije lidera na našem području.

Vizija

Dinamičan investicioni ciklus u nove proizvode i tehnologije kao i proširenje proizvodnog programa, čime ćemo povećati konkurentnost preduzeća. Postavljanje ciljeva kvaliteta.

Ciljevi

•  Opstanak preduzeća na tržištu i osvajanje novog tržišta

•  Povećanje obima proizvodnje

•  Novi kvalitetni proizvodi

•  Povećanje kvaliteta života zaposlenih

•  Rad na usavršavanju zaposlenih i povećanju njihove produktivnosti

•  Konstantno usavršavanje sistema upravljanja kvalitetom

•  Obezbeđenje zaštite na radu

•  Očuvanje životne sredine (vode, vazduha i zemlje)

•  Saradnja sa naučnoistraživačkim organizacijama