FKL specijalni program

Ovaj program se odnosi na ležaje za prvenstveno individualno rešavanje problema, bez tendencije standardizacije. Po pravilu se pri tom radi o ležajima koji su nastali zajedničkim razvojnim radom FKL i korisnika ležaja.

  FKL specijalni program

Ležaji točkova automobila

FKL proizvodi ležajeve uležištenja točkova automobila prve i druge generacije. Po pravilu to su dvoredni kuglični ležaji sa kosim dodirom. Ovi ležaji se isporučuju sa kavezima od poliamida, sa dvostrukim zaptivanjem i napunjeni litijumskom mašću, što im daje posebnu ot­pornost na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od -40°C do +120°C.


Ležaji zatezača kaiša automobila

Ležaji zatezača kaiša se prave sa proširenim spoljnim prstenom, a postoje i integrisane varijante sa čaurom i čepom.  Kavezi ovih ležajeva su plastični, zaptivke metalogumene, i trajno su podmazani.

Ležaji menjača automobila

Ovaj tip ležaja se pravi u otvorenoj varijanti - bez zaptivki.

Ležaji pumpe za vodu automobila

Ovi ležaji su zaptiveni metalogumenim zaptivkama i trajno su podmazani.

Ležaji diferencijala automobila

FKL proizvodi konusnovaljkaste ležaje za diferencijal automobila.

Međuležaj za kardanska vratila motornih vozila

Postoje više tipova i veličina međuležaja za dugačka kardanska vratila. Ležaji su ugrađeni u limena kučišta sa gumom.

Igličasti ležaji za tripoidni krst motornih vozila

Ovaj tip igličastog ležaja ima sferičan spoljni prsten, a bez unutrašnjeg prstena je.

Ležaji kvačila motornih vozila

Ležaji kvačila su kuglični ležaji sa plastičnim ili limenim kavezima. Postoje u velikom broju različitih izvedbi i veličina. Mogu biti isporučeni bez ili sa livenim ili presovnim nosačima ležaja.

 
Potporni ležaji

FKL proizvodi veliki broj potpornih hodnih ležaja (točkića), koji se odlikuju debelim spoljnim prstenovima i specijalno izvedeni za trčanje po čeličnim profilima. Postoje varijante sa navojnim osovinicama i varijante namenjene za ugradnju na osovine. Zaptivanje može biti izvedeno sa kontaktnim ili beskontaktnim zaptivkama, a neki ležaji se prave bez zaptivki. Kavezi su plastični ili limeni, a postoje i varijante bez kaveza sa punim nizom kuglica. Takođe se prave i točkići za povišene temperature.

 

Ležaji za valjaonice

Ovi ležaji za valjaonice su gabaritnih mera do 460 mm i to uglavnom sa mesinganim kavezima.


Okretnice

Postoje kuglične kao i valjkaste okretnice velikih gabaritnih mera do 600 mm.

 

 


Vrh