Program kotrljajućih ležajeva

FKL je pored izrade kardanskih vratila orijentisana na proizvodnju ležaja standardne izvedbe kao i ležaja specijalne namene.
Stručni kadar, visoki kvalitet polaznog materijala, veoma kvalitetan mašinski park kao i višegodišnje iskustvo obezbeđuju konkurentni kvalitet proizvoda FKL-a. Veoma brza prilagodljivost zahtevima kupaca, kvalitet kao i konkurentnost cena proizvoda su učinili da FKL bude prisutan sa svojim proizvodima na tržištu preko 20 zemalja celog sveta.
Osnovni program proizvodnje ležaja FKL-a je:

KUGLIČNI PODESIVI LEŽAJI – LEŽAJNE JEDINICE
Njihova upotreba je prvenstveno na poljoprivrednim mašinama, transporterima, građevinskim mašinama itd. Veoma su pogodni za ugradnju gde se teško može postići saosnost uležištenja (poteškoće oko izrade, dugačke osovine itd.) U ovakvim slučajevima podesivi ležaji – ležajne jedinice daju pravi doprinos otklanjanju ovih poteškoća i obzirom da se mogu prilagoditi odstupanju saosnosti do±2˚. Ovi ležaji su predviđeni za rad u težim uslovima (prašnjave sredine i slično). U zavisnosti od sredine i uslova u kojima treba da rade, ovi ležaji se proizvode sa jednostrukim, dvostrukim i trostrukim zaptivkama te na taj način zadovoljavaju i najteže uslove rada (radne temperature do 80˚C, a kratkotrajno do 120˚C). Mazivo za naknadno podmazivanje je kompleksna mast na bazi litijuma, konzistencije 2 prema NLGI. Ležaji su izrađeni sa radijalnim zazorom C3.

RADIJALNI KUGLIČNI LEŽAJI
FKL proizvodi radijalne jednoredne ležaje serija 60, 62, 63, 64, 622 i 623 koji odgovaraju standardu DIN 625. Primaju radijalne i aksijalne sile te mogu da rade na velikim brojevima obrtaja. Samoudesivost ovih ležaja je ograničena. Zatvoreni ležaji se ne održavaju i omogućavaju jednostavnu konstrukciju uležištenja.

radijalni kuglični ležajevi

KUGLIČNI LEŽAJEVI SA KOSIM DODIROM
Imaju kotrljajne staze na unutrašnjem i spoljašnjem prstenu koje su pomerene jedna u odnosu na drugu u pravcu aksijalne ose ležaja. To znači da su ovi ležajevi pogodni za kombinovana opterećenja (istovremeno dejstvo radijalnog i aksijalnog opterećenja). Izrađuje se jednoredni i dvoredni.

kuglični ležajevi sa kosim dodirom

CILINDRIČNO VALJKASTI LEŽAJI
Njihova namena je na mestima gde se traži veća radijalna nosivost, aksijalna prilagodljivost usled netačnosti izrade i temperaturnih dilatacija a gde se ne traži prenošenje aksijalnih opterećenja.
Izrađuju se u normalnoj izvedbi, ojačanoj “E” izvedbi i sa punim nizom valjčića za najteža opterećenja.

cilindrično valjkasti ležajevi

JEDNOREDNI VALJKASTI LEŽAJI
FKL proizvodi radijalne jednoredne valjkaste ležaje koji odgovaraju standardu DIN 5412 deo 1 i ugaone prstenove prema ISO 246 i DIN 5412 deo 1.
Ovi ležajevi su razdvojivi što olakšava montažu i demontažu a naleganja oba prstena mogu biti tesna. Linija dodira između staza i valjčića je modifikovana čime se eliminišu ivični naponi (edge stessing).

jednoredni valjkasti ležajeviBURIČASTI LEŽAJI

Izrađuje se kao jednoredni i dvoredni. Veoma su prikladni za ugradnju na mestima gde se zahteva velika radijalna nosivost i izravnavanje odstupanja u saosnosti.
Njihova upotreba je opravdana i na mestima gde su povećani radijalni udari. Izrađuje se sa cilindričnim i konusnim otvorima. FKL proizvodi buričaste ležaje ojačane “E” konstrukcije koji imaju veću nosivost od klasične izvedbe.

buričasti ležajevi


IGLIČASTI LEŽAJI
Namenjeni su za ugradnju na mestima gde se traži velika radijalna nosivost uz malu ugradbenu visinu.
Igličasti ležaji se ugrađuju sa ili bez unutrašnjeg prstena i sa punim nizom iglica što povećava nosivost ležajeva.

igličasti ležajevi

ZGLOBNI LEŽAJI
Zahteve kao što su velika statička nosivost i spora oscilatorna kretanja, rešavamo ugradnjom kliznih zglobnim ležaja. Ovi ležaji iziskuju neznatno održavanje.

zglobni ležajevi

KONUSNO VALJKASTI LEŽAJEVI
Konusno valjkasti ležajevi su projektovani za kombinovana (aksijalna i radijalna) opterećenja. Ovi ležajevi se koriste u najtežim radnim uslovima npr. kod uležištenja prenosnika na zadnjoj osovini automobila. Ovi ležajevi pružaju visoku radnu tačnost i posebno povoljne karakteristike trenja.

konusno valjkasti ležajevi

SEDLA ZA PRITEZANJE
Sedla za pritezanje namenjene su za ugradnju ležajeva sa koničnim otvorom na cilindričnu osovinu. One pojednostavljuju ugradnju, a često i konstrukciju sklopa uležištenja. Izrađene su od visokokvalitetnog čelika, imaju vrlo precizni oblik i odličan odnos cena/performanse. FKL čaure za pritezanje se isporučuju kompletne, to jest zajedno sa navrtkom i podloškom za osiguranje.

sedla za pritezanje

POTPORNI LEŽAJEVI SA NAVOJNOM OSOVINOM
Potporni hodni ležajevi su ležajevi sa pojačanim spoljašnjim prstenom, što omogućava neposredni hod ležaja po različitim oblicima vođica.
Potporni ležajevi sa navojnom osovinom jednostavno se pričvršćuju na odgovarajuće pozicije.

potporni ležajevi


FKL pored izrade standardnih ležaja stoji na raspolaganju svojim kupcima u pogledu zahteva za izradu specijalnih ležaja, kao što su ležaji kvačila, transportera, tanjirača, alatnih mašina itd. Dugogodišnje iskustvo i dobar stručni kadar su stvorili dobru bazu znanja koju svakog momenta stavljamo na raspolaganje našim korisnicima.


Vrh